تصاویر جبهه و جنگ
نام:
رستمعلی
نام خانوادگی:
نوری
نام پدر:
علی
تاریخ تولد:
1335/07/19
استان تولد:
خراسان شمالی
شهر تولد:
بجنورد
وضعیت تاهل:
متاهل
تحصیلات:
دیپلم
رشته تحصیلی:
نظامی
شهر تحصیل:
بجنورد
شغل:
پاسدار

رندگينامه:                       سردار رشيد اسلام شهيد رستمعلي نوري

 

 

ششم شهريور ماه 1335بود كه در خانواده اي مذهبي ومتدين فرزندي پاك از سلاله حق جويان بنام رستمعلي در روستاي ناوه از توابع بجنورد چشم به جهان گشود او در دامني پرورش يافت كه سرا پا عشق محبت و ايثار بود خانواده شهيد نوري از تواضع وساده زيستي برخودار بودند انها در كار و كوشش و تلاش و كمك و دستگيري به همنوعان و ديگر همسايگان بي نظير بودند با توجه به اينكه از نظر معاش زندگي وضعيت خوبي نداشتند ولي بسيار شكر گزار بودنداكثر خانواده در مراسمهاي ديني مذهبي و محلي با جان و دل شركت ميكردند همچنان كه فرزندانشان را به اين سو هدايت مي نمو دند بخصوص در بين فرزندان علي تنمونهاي استثنا بود از همان دوران كودكي به تحصيل امور ديني و فراگيري امور ديني و فراگيري قران مجيد با علاقه خاصي فعاليت مينمود علي در جلسات ومراسم دعا وعزاداري صميمانه شركت مينمود وبراي اراستن خود به صفات حميده ودوري از اخلاق رزيله بسيار حساسيت داشتند شهيد نوري در دوران مبارزه با طاقوت از اولين كساني بود كه در روستا جهت اگاهي مردم بر عليه ظلم ستم حركتي مردمي بوجود اورد در دوران سربازي هيچگاه تحت تاثير رژيم ستم شاهي قرار نگرفت ودرمقابل حركت انقلابي مردم هميشه روي خوش نشان ميداند همچنان كه بعضي فرمانده هان از گرفتن روزه سرباز ها جلوگيري ميكردند ايشان محفيانه روزه ميگرفتند وهيچگاه با توجه به اينكه فصل تابستان وفشار كاري در كنار ان بود روزهاش را ترك نكرد علي به شغل كشاورزي در كنار پدرش مشغول بود تحصيلات ايشان پنجم ابتدايي بود اما رشد ان در مطالعات سياسي وتحصيلي امور ديني بيشتر از حد انتظار بود بعد از پيروزي انقلاب اسلامي بر  اساس احساس مسئوليت ونياز انقلاب وپاسداري عضو سپاه انقلاب اسلامي بجنورد شد كه فعاليت هاي ان       دربحران كردستان و8سال دفاع مقدس اغاز شد او تا فرماندهي گردان نصر ا با تمام خلوص وزيبايي كلام ورفتار مضلومانه وساده گويي با رزمندهاي گردان خوداز خود يادگاري از محبت وصميميت وشجاعت بجاي نگذاشت شهيد نوري در شجاعت وميدان نبرد ورزم بي پروابود او در تيپ 2جوادالائمه عليه السلام خصو صيا ت وويژگي هاي داشت كه به منزله ي برونسي تيپ 2معروف بود شهيد نوري در طول 8سال دفاع مقدس فقط 6ماه را در منزل خود سپري نمود اوقات بيشتر ان در تفكر جان فشاني بخصوص نجات كشور عزيزمان ايران اسلامي بود بطوريكه پيكرمبارز ان از تركشهاوگلوله ها در دفاع مقدس به پاره تني مخصوص تبديل شده بود شهيد نوري در عمليات هاي مهران در سال 63 با اصابت تركش به دست چپ ودر تك مهران 63موج گرفتگي در كربلاي 10 سال 66از ناحيه پا تير خوردگي درمنطقه عملياتي اهواز از ناحيه سر واصابت تركش حضور اين فرمانده عزيز در عملياتها ي طريق القدس ، رمضان ، والفجر ، 4،8،كربلاهاي 1ـ4ـ5ـ10 بسيار با ارزش موثر واقع شد نيروهاي گردان او در اكثر ماموريتها خط شكن بود اين شهيد بزرگوار از همرزمان سردار شوشتري شهيد برنسي شهيد چراغچي و سردار محمد زاده بودند كه بعد از سالها مقاومت در دفاع در سال 1370 د رمنطقه عملياتي دفاعي اهواز با وجود درصد بالايي جانبازي از حظور در منطقه عملياتي و دفاعي خود داري نكرده  كه بر اثر حادثه تصادف و جراحت شيميايي به منطقه اهواز به لقاء الله پيوست .                                                                                       والسلام

يادش زنده و پاينده و راهش پر رهرو باد                           

                                                                                                                                                  رستمعلي نوري           

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رندگينامه:                       سردار رشيد اسلام شهيد رستمعلي نوري

 

 

ششم شهريور ماه 1335بود كه در خانواده اي مذهبي ومتدين فرزندي پاك از سلاله حق جويان بنام رستمعلي در روستاي ناوه از توابع بجنورد چشم به جهان گشود او در دامني پرورش يافت كه سرا پا عشق محبت و ايثار بود خانواده شهيد نوري از تواضع وساده زيستي برخودار بودند انها در كار و كوشش و تلاش و كمك و دستگيري به همنوعان و ديگر همسايگان بي نظير بودند با توجه به اينكه از نظر معاش زندگي وضعيت خوبي نداشتند ولي بسيار شكر گزار بودنداكثر خانواده در مراسمهاي ديني مذهبي و محلي با جان و دل شركت ميكردند همچنان كه فرزندانشان را به اين سو هدايت مي نمو دند بخصوص در بين فرزندان علي تنمونهاي استثنا بود از همان دوران كودكي به تحصيل امور ديني و فراگيري امور ديني و فراگيري قران مجيد با علاقه خاصي فعاليت مينمود علي در جلسات ومراسم دعا وعزاداري صميمانه شركت مينمود وبراي اراستن خود به صفات حميده ودوري از اخلاق رزيله بسيار حساسيت داشتند شهيد نوري در دوران مبارزه با طاقوت از اولين كساني بود كه در روستا جهت اگاهي مردم بر عليه ظلم ستم حركتي مردمي بوجود اورد در دوران سربازي هيچگاه تحت تاثير رژيم ستم شاهي قرار نگرفت ودرمقابل حركت انقلابي مردم هميشه روي خوش نشان ميداند همچنان كه بعضي فرمانده هان از گرفتن روزه سرباز ها جلوگيري ميكردند ايشان محفيانه روزه ميگرفتند وهيچگاه با توجه به اينكه فصل تابستان وفشار كاري در كنار ان بود روزهاش را ترك نكرد علي به شغل كشاورزي در كنار پدرش مشغول بود تحصيلات ايشان پنجم ابتدايي بود اما رشد ان در مطالعات سياسي وتحصيلي امور ديني بيشتر از حد انتظار بود بعد از پيروزي انقلاب اسلامي بر  اساس احساس مسئوليت ونياز انقلاب وپاسداري عضو سپاه انقلاب اسلامي بجنورد شد كه فعاليت هاي ان       دربحران كردستان و8سال دفاع مقدس اغاز شد او تا فرماندهي گردان نصر ا با تمام خلوص وزيبايي كلام ورفتار مضلومانه وساده گويي با رزمندهاي گردان خوداز خود يادگاري از محبت وصميميت وشجاعت بجاي نگذاشت شهيد نوري در شجاعت وميدان نبرد ورزم بي پروابود او در تيپ 2جوادالائمه عليه السلام خصو صيا ت وويژگي هاي داشت كه به منزله ي برونسي تيپ 2معروف بود شهيد نوري در طول 8سال دفاع مقدس فقط 6ماه را در منزل خود سپري نمود اوقات بيشتر ان در تفكر جان فشاني بخصوص نجات كشور عزيزمان ايران اسلامي بود بطوريكه پيكرمبارز ان از تركشهاوگلوله ها در دفاع مقدس به پاره تني مخصوص تبديل شده بود شهيد نوري در عمليات هاي مهران در سال 63 با اصابت تركش به دست چپ ودر تك مهران 63موج گرفتگي در كربلاي 10 سال 66از ناحيه پا تير خوردگي درمنطقه عملياتي اهواز از ناحيه سر واصابت تركش حضور اين فرمانده عزيز در عملياتها ي طريق القدس ، رمضان ، والفجر ، 4،8،كربلاهاي 1ـ4ـ5ـ10 بسيار با ارزش موثر واقع شد نيروهاي گردان او در اكثر ماموريتها خط شكن بود اين شهيد بزرگوار از همرزمان سردار شوشتري شهيد برنسي شهيد چراغچي و سردار محمد زاده بودند كه بعد از سالها مقاومت در دفاع در سال 1370 د رمنطقه عملياتي دفاعي اهواز با وجود درصد بالايي جانبازي از حظور در منطقه عملياتي و دفاعي خود داري نكرده  كه بر اثر حادثه تصادف و جراحت شيميايي به منطقه اهواز به لقاء الله پيوست .                                                                                       والسلام

يادش زنده و پاينده و راهش پر رهرو باد                           

                                                                                                                                                  رستمعلي نوري           

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رندگينامه:                       سردار رشيد اسلام شهيد رستمعلي نوري

 

 

ششم شهريور ماه 1335بود كه در خانواده اي مذهبي ومتدين فرزندي پاك از سلاله حق جويان بنام رستمعلي در روستاي ناوه از توابع بجنورد چشم به جهان گشود او در دامني پرورش يافت كه سرا پا عشق محبت و ايثار بود خانواده شهيد نوري از تواضع وساده زيستي برخودار بودند انها در كار و كوشش و تلاش و كمك و دستگيري به همنوعان و ديگر همسايگان بي نظير بودند با توجه به اينكه از نظر معاش زندگي وضعيت خوبي نداشتند ولي بسيار شكر گزار بودنداكثر خانواده در مراسمهاي ديني مذهبي و محلي با جان و دل شركت ميكردند همچنان كه فرزندانشان را به اين سو هدايت مي نمو دند بخصوص در بين فرزندان علي تنمونهاي استثنا بود از همان دوران كودكي به تحصيل امور ديني و فراگيري امور ديني و فراگيري قران مجيد با علاقه خاصي فعاليت مينمود علي در جلسات ومراسم دعا وعزاداري صميمانه شركت مينمود وبراي اراستن خود به صفات حميده ودوري از اخلاق رزيله بسيار حساسيت داشتند شهيد نوري در دوران مبارزه با طاقوت از اولين كساني بود كه در روستا جهت اگاهي مردم بر عليه ظلم ستم حركتي مردمي بوجود اورد در دوران سربازي هيچگاه تحت تاثير رژيم ستم شاهي قرار نگرفت ودرمقابل حركت انقلابي مردم هميشه روي خوش نشان ميداند همچنان كه بعضي فرمانده هان از گرفتن روزه سرباز ها جلوگيري ميكردند ايشان محفيانه روزه ميگرفتند وهيچگاه با توجه به اينكه فصل تابستان وفشار كاري در كنار ان بود روزهاش را ترك نكرد علي به شغل كشاورزي در كنار پدرش مشغول بود تحصيلات ايشان پنجم ابتدايي بود اما رشد ان در مطالعات سياسي وتحصيلي امور ديني بيشتر از حد انتظار بود بعد از پيروزي انقلاب اسلامي بر  اساس احساس مسئوليت ونياز انقلاب وپاسداري عضو سپاه انقلاب اسلامي بجنورد شد كه فعاليت هاي ان       دربحران كردستان و8سال دفاع مقدس اغاز شد او تا فرماندهي گردان نصر ا با تمام خلوص وزيبايي كلام ورفتار مضلومانه وساده گويي با رزمندهاي گردان خوداز خود يادگاري از محبت وصميميت وشجاعت بجاي نگذاشت شهيد نوري در شجاعت وميدان نبرد ورزم بي پروابود او در تيپ 2جوادالائمه عليه السلام خصو صيا ت وويژگي هاي داشت كه به منزله ي برونسي تيپ 2معروف بود شهيد نوري در طول 8سال دفاع مقدس فقط 6ماه را در منزل خود سپري نمود اوقات بيشتر ان در تفكر جان فشاني بخصوص نجات كشور عزيزمان ايران اسلامي بود بطوريكه پيكرمبارز ان از تركشهاوگلوله ها در دفاع مقدس به پاره تني مخصوص تبديل شده بود شهيد نوري در عمليات هاي مهران در سال 63 با اصابت تركش به دست چپ ودر تك مهران 63موج گرفتگي در كربلاي 10 سال 66از ناحيه پا تير خوردگي درمنطقه عملياتي اهواز از ناحيه سر واصابت تركش حضور اين فرمانده عزيز در عملياتها ي طريق القدس ، رمضان ، والفجر ، 4،8،كربلاهاي 1ـ4ـ5ـ10 بسيار با ارزش موثر واقع شد نيروهاي گردان او در اكثر ماموريتها خط شكن بود اين شهيد بزرگوار از همرزمان سردار شوشتري شهيد برنسي شهيد چراغچي و سردار محمد زاده بودند كه بعد از سالها مقاومت در دفاع در سال 1370 د رمنطقه عملياتي دفاعي اهواز با وجود درصد بالايي جانبازي از حظور در منطقه عملياتي و دفاعي خود داري نكرده  كه بر اثر حادثه تصادف و جراحت شيميايي به منطقه اهواز به لقاء الله پيوست .                                                                                       والسلام

يادش زنده و پاينده و راهش پر رهرو باد                           

                                                                                                                                                  رستمعلي نوري           

                                                 

 

 

 

رندگينامه:                       سردار رشيد اسلام شهيد رستمعلي نوري

 

 

ششم شهريور ماه 1335بود كه در خانواده اي مذهبي ومتدين فرزندي پاك از سلاله حق جويان بنام رستمعلي در روستاي ناوه از توابع بجنورد چشم به جهان گشود او در دامني پرورش يافت كه سرا پا عشق محبت و ايثار بود خانواده شهيد نوري از تواضع وساده زيستي برخودار بودند انها در كار و كوشش و تلاش و كمك و دستگيري به همنوعان و ديگر همسايگان بي نظير بودند با توجه به اينكه از نظر معاش زندگي وضعيت خوبي نداشتند ولي بسيار شكر گزار بودنداكثر خانواده در مراسمهاي ديني مذهبي و محلي با جان و دل شركت ميكردند همچنان كه فرزندانشان را به اين سو هدايت مي نمو دند بخصوص در بين فرزندان علي تنمونهاي استثنا بود از همان دوران كودكي به تحصيل امور ديني و فراگيري امور ديني و فراگيري قران مجيد با علاقه خاصي فعاليت مينمود علي در جلسات ومراسم دعا وعزاداري صميمانه شركت مينمود وبراي اراستن خود به صفات حميده ودوري از اخلاق رزيله بسيار حساسيت داشتند شهيد نوري در دوران مبارزه با طاقوت از اولين كساني بود كه در روستا جهت اگاهي مردم بر عليه ظلم ستم حركتي مردمي بوجود اورد در دوران سربازي هيچگاه تحت تاثير رژيم ستم شاهي قرار نگرفت ودرمقابل حركت انقلابي مردم هميشه روي خوش نشان ميداند همچنان كه بعضي فرمانده هان از گرفتن روزه سرباز ها جلوگيري ميكردند ايشان محفيانه روزه ميگرفتند وهيچگاه با توجه به اينكه فصل تابستان وفشار كاري در كنار ان بود روزهاش را ترك نكرد علي به شغل كشاورزي در كنار پدرش مشغول بود تحصيلات ايشان پنجم ابتدايي بود اما رشد ان در مطالعات سياسي وتحصيلي امور ديني بيشتر از حد انتظار بود بعد از پيروزي انقلاب اسلامي بر  اساس احساس مسئوليت ونياز انقلاب وپاسداري عضو سپاه انقلاب اسلامي بجنورد شد كه فعاليت هاي ان       دربحران كردستان و8سال دفاع مقدس اغاز شد او تا فرماندهي گردان نصر ا با تمام خلوص وزيبايي كلام ورفتار مضلومانه وساده گويي با رزمندهاي گردان خوداز خود يادگاري از محبت وصميميت وشجاعت بجاي نگذاشت شهيد نوري در شجاعت وميدان نبرد ورزم بي پروابود او در تيپ 2جوادالائمه عليه السلام خصو صيا ت وويژگي هاي داشت كه به منزله ي برونسي تيپ 2معروف بود شهيد نوري در طول 8سال دفاع مقدس فقط 6ماه را در منزل خود سپري نمود اوقات بيشتر ان در تفكر جان فشاني بخصوص نجات كشور عزيزمان ايران اسلامي بود بطوريكه پيكرمبارز ان از تركشهاوگلوله ها در دفاع مقدس به پاره تني مخصوص تبديل شده بود شهيد نوري در عمليات هاي مهران در سال 63 با اصابت تركش به دست چپ ودر تك مهران 63موج گرفتگي در كربلاي 10 سال 66از ناحيه پا تير خوردگي درمنطقه عملياتي اهواز از ناحيه سر واصابت تركش حضور اين فرمانده عزيز در عملياتها ي طريق القدس ، رمضان ، والفجر ، 4،8،كربلاهاي 1ـ4ـ5ـ10 بسيار با ارزش موثر واقع شد نيروهاي گردان او در اكثر ماموريتها خط شكن بود اين شهيد بزرگوار از همرزمان سردار شوشتري شهيد برنسي شهيد چراغچي و سردار محمد زاده بودند كه بعد از سالها مقاومت در دفاع در سال 1370 د رمنطقه عملياتي دفاعي اهواز با وجود درصد بالايي جانبازي از حظور در منطقه عملياتي و دفاعي خود داري نكرده  كه بر اثر حادثه تصادف و جراحت شيميايي به منطقه اهواز به لقاء الله پيوست .                                                                                       والسلام

يادش زنده و پاينده و راهش پر رهرو باد                           

                                                                                                                                                  رستمعلي نوري           

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ شهادت:
1370/09/29
استان شهادت:
خوزستان
شهر شهادت:
اهواز
عملیات:
ندارد
منطقه عملیاتی:
جنوب
نحوه شهادت:
تصادف
توضیحات :
تصتادف در حین مأموریت
مفقود:
شهید
گـلزار دفـن:
گلزار شهدا بجنورد
قطعه دفن:
1
ردیف دفن:
1
شماره قبر:
1
تاریخ خاکسپاری:
1370/09/29

بسمه تعالی

وصيتنامه شهيد رستمعلي نوري

و َالَذيّنَ جاهَدُوا فَيِنا لَنِهَد ينِهُمْ سَبِلنا و اِنَّ الله لمَعْ المحُسِنينْ        (قرآن مجيد)

حمد و ستايش مخصوص خداوندي است كه او را همتايي نيست . ستايش كنندگان از ستايش او عاجز واز نعمت هاي او ناتوان يگانه معبودي است كه در مقابل او خضوع و كرنش سزاوار نيست . براي هدايت بشر انبياء و رسولاني را با دلايل روشن فرستاد تا ارائه طريق نمايد انسان را از پرستش طاغوت ها با پرستش او دعوت نمايند محمد (ص)را خاتم پيامبران قرار داد و قرآن را بر او نازل كرد كه دستوراتش براي هميشه زنده است و عترت كه هر كس به اين دو چنگ زند نجات يابد، عترت او قرآن ناطق اند قرآن را به وسيله آنها احياء كرد . پرچم سرخ تشيیع را در مقابل ظلم كفر استكبار به حركت در آورد . چه زيبا فرياد بلند است اگر خميني تنها بماند . هم بسيجيان پا برهنه مغضوبين ستمگران جباران خواب راحت را از سران كفر مي گيرد و چه شيرين است پشت سر اين رهبر حركت كردن و به نداي او لبيك گفتن و به عشق او به خون خويش غلتيدن. توصيه اي به خودم و همه هم رزمانم، خدايا نيرويي به ما بده كه از جنگ خسته نشويم و جهاد در راه خدا را سرلوحه زندگي خود قرار دهيم و در اين راه همه كمبودها و نارسائيها را با دل و جان بپذيريم و اظهار ناراحتي نكنيم تا باعث خوشامد دشمنان اسلام گردد .كه اين خود خيانت به خون شهداء است . نكند تجملات زندگي چند روزه دنيا ما را از وظيفه اصلي باز دارد كه دنيا براي امتحان است. اگر هدف از زندگي انسان خوردن و زندگي راحت باشد پس فرق انسان با حيوان چيست .كسي كه در مقابل مصيبت هايي كه بر مسلمين وارد مي شود بي تفاوت باشد انسان نيست بايد از مظلومين دفاع كرد خدا ما را نمي بخشد اگر بي تفاوت باشيم .از هر قشر و گروهي باشيم بايد دفاع كنيم وبايد در مقابل كفر به شدت مقاومت كنيم . اشد علي الكفارو رحماء بينهم كونوا الظالم خصما للمظلوم عونا . در پايان از پدر و مادرم مي خواهم كه مرا ببخشند .

السلام عليكم و علي عبادا...  الصالحين

رستمعلی علي نوري 18/3/67

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

شهيد رستمعلي نوري :

   

        خاطره :

يكي از همرزمان شهيدنقل مي كند:«ايشان دوره سربازي خود را قبل از انقلاب گذرانده بود.در دوره اي كه قسمت اعظم سربازان نماز نمي خواندند و حتي افراد نماز خوان را مسخره مي كردند. در عين حال ايشان دست از نما خواندن بر نمي داشت و حتي قرآن تهيه كرده بود. و در همان دوره سربازي قرآن را فرا گرفته بودـ به نقل از همسر شهيد:« يك بار پدرش كه از او مي خواست از جبهه برايش بزند مي گفت:« زماني كه گفتند عمليات در پيش است به يكباره همه چيز را ائم از پدر و مادر و فرزند فراموش كردم و جز عملياتي كه در پيش بود هيچ چيز ديگري فكر نمي كردم تا اينكه در عمليات جراحت برداشتم و حدود 16 ساعت در ميدان ماندم و خون از بدنم رفت و سپس مرا به پشت جبهه منتقل كردند آنجا بود كه يكباره زن و فرزندم … يادم آمد.»
                                                         

 والسلام .    مليحه صفري

لینک کوتاه : http://kongreshohada.ir/q/t6

تصاویر

فیلم

تمام حقوق این سایت متعلق به ستاد کنگره ملی بزرگداشت 3000 شهید خراسان شمالی می باشد