تصاویر جبهه و جنگ
متن:
نام نام خانوادگی نام پدر تاریخ تولد رشته تحصیلی عملیات منطقه عملیاتی تاریخ شهادت عملیات
تمام حقوق این سایت متعلق به ستاد کنگره ملی بزرگداشت 3000 شهید خراسان شمالی می باشد